home
hjem fri kjope priser bakgrunn kontakt blank blank2

Fri rettshjelpHvordan dekkes advokatutgiftene?
Det er i hovedsak to muligheter til f dekket utgifter til advokatbistand. Disse er rettshjelpforsikring og fri rettshjelp. Avhengig av sakstype vil vi alltid ske dekning for utgiftene gjennom en av disse ordningene. Ordningen med fri rettshjelp er subsidir i forhold til rettshjelpforsikring.

Rettshjelpforsikring
De fleste har et forsikringsforhold gjennom enten innboforsikring, bilforsikring el. En av de tingene forsikringen dekker er utgifter til advokatbistand dersom det oppstr en tvist.
  • Rettshjelpforsikringen dekker i utgangspunktet alle forhold, med unntak av det som er srlig unntatt i forsikringsvilkrene. Hvilke forhold dette er snakk om vil variere mellom forsikringsselskap og i forhold til forsikringstype.
  • Dersom rettshjelpforsikringen kommer til anvendelse vil den dekke advokatsalret basert p innsendt saksomkostningsoppgave. Som klient betaler man bare forsikringens egenandel. Forsikringens egenandel varierer avhengig av selskap (ca. kr. 4 000.--), i tillegg til 20 % av medgtte omkostninger utover dette. Egenandelen innkreves av advokaten.

Fri rettshjelp
  • Fri rettshjelp kan gis innenfor en del avgrensede saksomrder.
  • Fri rettshjelp kan enten gis i form av fritt rettsrd eller fri sakfrsel. Det er da Staten ved fylkesmannen eller retten som betaler advokathonoraret.
  • I tillegg til at ordningen bare gjelder enkelte rettsomrder, er den ogs behovsprvet p endel av disse omrdene. Inntektsgrensen er i dag p kr. 260 000,-. Formuesgrensen er kr. 100 000,-. Det kan i helt spesielle tilfeller dispenseres fra disse grensene.
  • Med virkning fra 1. januar 2005 m mottakere av behovsprvd fri rettshjelp betale en egenandel for juridisk bistand. Egenandelen er pt. Kr 965.-,- i saker med fritt rettsrd. I saker med fri sakfrsel utgjr egenanelen 25 % av utgiftene, begrenset oppad til kr 4.825.-.

Ovennevnte priser er gitt med forbehold om endringer.

Det betales ikke egenandel i saker der fri rettshjelp gis uten behovsprving, og heller ikke for personer med rlig brutto inntekt under kr 100 000,-.

 

Ønsker du prisoverslag på en tjeneste?
Ta kontakt!

Les mer >>

Hvordan er reglene og betingelsene for fri rettshjelp?

Les mer >>

Se her for en oversikt over rettsområder jeg arbeider innenfor.

Les mer >>

Valid HTML 4.01 Transitional